Kørselsgodtgørelse og øvrige udgifter, når man er official og holdleder ved stævner

Kørsel: Ved stævner, hvor der er mere end 100 km ml. DGI Huset, Vejle og sted for afvikling af stævnet yder Vejle Svømmeklub kørselsgodtgørelse.

Klubben dækker udgifter til kørsel svarende til statens lave takst (2023: 2,19 kr/Km) for de samlede antal km ml. Vejle og bestemmelsesstedet. Klubben dækker også evt. broafgift. Har man kørsel ml overnatningssted og svømmehal under stævneafvikling dækkes dette også.

Klubben yder ikke kørselsgodtgørelse til kørsel af svømmere til og fra stævner, hvor der er egen kørsel anført. 

Forplejning og overnatning: 

Klubben betaler for overnatning og forplejning til officials og holdledere, der overnatter til stævner. Ved en-dagsstævner er der forplejning til aktive officials (betales af den arrangerende klub), mens holdledere skal sørge for forplejning til eget brug. 

Der tilbydes overnatning til holdledere og officials ved weekendstævner med overnatning. Klubben bestiller og betaler overnatning. Ønsker man som official anden overnatningsmulighed end den klubben stiller til rådighed er det for egen betaling. 

Der fremsendes udfyldt blanket til staevne@vejlesvommeklub.dk som godkender og sender til regnskab med henblik på udbetaling. 

Blanketten findes her

 

Godkendt af sportsudvalget og stævneudvalget i januar 2023.