Æresmedlemmer i Vejle Svømmeklub

Æresmedlemmer udnævnes af en enig bestyrelse på dennes eget initiativ eller efter indstilling fra medlemmer eller aktive i klubben.
 
Udnævnes kan alle medlemmer, ansatte, frivillige samt personer uden for klubben, der har eller har haft  stor og afgørende betydning for klubben.
 
Baggrund for udnævnelse kan være:

Udnævnelsen sker som hovedregel, mens personen er i aktiv tjeneste i klubben,  men kan dog ekstraordinært ske i forbindelse med ophør af aktivitet.
 
Udnævnelsen sker på klubbens generalforsamling eller anden oplagt lejlighed, og i forbindelse med udnævnelsen overrækkes et diplom og en buket blomster.  Udnævnelsen offentliggøres i dagspressen og på klubbens hjemmeside (inkl. billede)
 
Æresmedlemmer er gratis medlem af klubben resten af deres levetid og har som sådan fri adgang til at deltage på 1 hold efter eget valg og deltage i klubbens sociale aktiviteter.  
 
Vedtaget af bestyrelsen den 18. juni 2009
 
 

Klubbens æresmedlemmer er:

 Irma Eriksen  
 Kristian Sloth  
 Anne-Lise Frederiksen  
 Bente Johansen  Udnævnt 2002
 Leo Møller  Udnævnt 2005
 Hanne Nørgård  Udnævnt 2009
 Svend Erik Kristensen  Udnævnt 2010
 Annie Lyhne Christensen  Udnævnt 2011
 Jørgen Davidsen  Udnævnt 2012
 Merete Höök  Udnævnt 2013
 Lars Nielsen  Udnævnt 2015